Atelier KK

[Interiør fra L. Aug. Larsen A/S]

Interiør fra L. Aug. Larsen A/S

Fabrikk, Arbeider, Ovn, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-007

Atelier KK

[Varmtvannsbeholder]

Varmtvannsbeholder

Elektrisk forretning, Elektriske forretninger, Varmtvannsbeholder

Fotografi ubb-kk-n-202-010

Atelier KK

[Varmeovn fra L. Aug. Larsen A/S.]

Varmeovn fra L. Aug. Larsen A/S.

Ovn, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-009

Atelier KK

[Interiør fra L. Aug. Larsen A/S]

Interiør fra L. Aug. Larsen A/S

Fabrikk, Arbeider, Ovn, Elektrisk forretning, Hylle, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-006

Atelier KK

[Interiør fra L. Aug. Larsen A/S]

Interiør fra L. Aug. Larsen A/S

Fabrikk, Arbeider, Ovn, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-008