K. Knudsen & Co.

[Rothaugsgaten og Ladegårdsgaten]

Hest, Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-ncx-0548