Sverre W. Monsen

[Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26]

Prospekt av Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26, 1921.

Gate, Hestekjøretøy, Butikk, Gater i Bergen

Fotografi ubb-bs-ok-20568-089

Sverre W. Monsen

[Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26]

Prospekt av Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26, 1921.

Arkitektur og byggeskikk, Arbeidsliv og næringer, Gate, Butikk, Brostein, Bergen, gater og smug

Fotografi ubb-bs-ok-20568-003