Knud Knudsen

Kjødnedalsfossen i Odde i Hardanger*

*Her er en feil i Knud Knudsens salgskatalog. KK 1318-2479 er et bilde av Vidfoss ved Hildal

Fjell, Foss, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2479

Knud Knudsen

Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger.

Elv, Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0181

Knud Knudsen

Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08017

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei, Odde i Hardanger (Loen ved Grønsdal)

Elv, Vei, Foss, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0117

Knud Knudsen

Grønsdal, Odde i Hardanger

Elv, Gård, Fjell, Foss, Trebro, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0127

Marcus Selmer

Parti fra Grønnesdalen i Hardanger

Landskap, Elv, Gård, Bro

Fotografi ubb-bs-fol-01763

Atelier K. Knudsen

Vefoss Odda i Hardanger

Postkort, Foss

Fotografi ubb-kk-pk-0152

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei, Odde i Hardanger (Vefos)

Elv, Fjell, Foss, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0112

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei, Odde i Hardanger (Hildal)

Gård, Vei, Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0107

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei, Odde i Hardanger (Vefos)

Elv, Vei, Foss, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0110

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei, Odde i Hardanger (Vefos)

Vefoss

Fjell, Foss, Hesje, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0752

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Odde, Hardanger.

Vegen mot Hildal. Vefoss skimtes til venstre i bildet

Dal, Vei, Fjell, Foss, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0118

Knud Knudsen

Parti fra den Nye Vei Odde (Vefos) Hardanger

Vefoss

Elv, Utløe

Fotografi ubb-kk-1318-0595

Knud Knudsen

Parti ved Hildal, Odde i Hardanger.

Gård, Hestekjerre, Vei, Fjell, Foss, Skysskar, vognmann, kusk, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-3237

Knud Knudsen

Vefos, Odde i Hardanger

Elv, Foss

Fotografi ubb-kk-nnx-0024

Knud Knudsen

Grønsdal, Odde i Hardanger

Elv, Gård, Foss, Bro, Hesje

Fotografi ubb-kk-nnx-0022

Knud Knudsen

Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger

Elv, Fjell, Foss, Utløe

Fotografi ubb-kk-1622-08018

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Odde, Hardanger

Vegen mot Hildal. Vefoss til venstre i bildet

Elv, Dal, Vei, Fjell, Foss, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0117