Ralph L. Wilson

Heien, Sandviken, oparbeidet

Vei, Gatelys, Metallgjerde

Fotografi ubb-wil-a-053

Olai Schumann Olsen

[Heien, Sandviken]

Heien, Sandviken

Bolighus, Villa

Fotografi ubb-so-1083

Ralph L. Wilson

Heien n - s før opparbeidelse

Landskap

Fotografi ubb-wil-a-047

Olai Schumann Olsen

[Heien, Sandviken]

Heien, Sandviken

Barn, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Gatelys, Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0240

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Norge, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Manuskript ubb-ms-0160

Ralph L. Wilson

Parti Heien, Johannesens hus

Pakterhuset til Frydenlund ca 1906. Sogneprestboligen. Gloppegården. Øvre Heien. Tidligere Øvre Sandviksvei 101, nå Formannsvei 17.

Bolighus

Fotografi ubb-wil-a-112

Olai Schumann Olsen

[Heien]

Heien

By- og småsteder, Gate, Villa, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-so-0241

Ralph L. Wilson

Heien, Sandviken

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-033