Atelier KK

[Tilskuere trolig til en brannøvelse]

Tilskuere trolig til en brannøvelse

Folkemengde, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-005

Atelier KK

[Varemessen i Bergen 1927]

Varemessen i Bergen 1927

Folkemengde, Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0056

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Telefon, Kontor, Skrivebord, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-051

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannbil, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-032

Norvin Reklamefoto

I. B. M. A/S

Motivet viser hjørnet av (Bergen Trygdekontor) Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten med Tornøegården.

Buss, Klokke/ur, Leketøy, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-i-0008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1963-06-01

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104989

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen Brannøvelse]

Brannøvelse med Bergen Brannøvelse

Tårn, Stige, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-009

Atelier KK

[Varemessen i Bergen 1927]

Varemessen i Bergen 1927

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0057

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Stige, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-006

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Stige, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-010

Atelier KK

Norges varemesse i Bergen august 1927

Folkemengde, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0055

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Verksted, Lampe, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-050

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Uniform, Gruppe, Brannstasjon, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-020

Truls Wiel Wilson

Det gamle jernbaneområdet i Lars Hilles gate (Grieghallens tomt).

Det gamle jernbaneområdet i Lars Hilles gate (Grieghallens tomt). Bygningen i bakgrunnen er en av Vossebanens tidliger vognhaller.

Snø, Vinter, Arbeider, Vognhall

Fotografi ubb-tww-1362

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-008

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannbil, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-036

Olai Schumann Olsen

[Lars Hilles gate.]

Lars Hilles gate.

Kvinne, By- og småsteder, Gate, Regn, Regntøy

Fotografi ubb-so-0248

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119782

Rolf Norvin

[Kong Haakon kjører forbi Lysverkets bygning i en russisk registrert bil.]

1945-08-27

Kong Haakon kjører forbi Lysverkets bygning i en russisk registrert bil.

Uniform, Konge, Personbil, Motorsykkel, Cabriolet

Fotografi ubb-ohk-022-047

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Kontor, Skrivemaskin, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-053

Atelier KK

[Bergen Brandvæsen under øvelse]

Bergen Brandvæsen under øvelse

Brannstasjon, Brannmann, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-031

Atelier KK

[Bilde av Bergen Brandvæsen]

Bilde av Bergen Brandvæsen

Hest, Hestekjøretøy, Brannbil, Brannvesen, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-003

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Personbil, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-048

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-052

Atelier KK

[Utstillingsbygning, seter, for smørfabrikken Ørnen]

Utstillingsbygning, seter, for smørfabrikken Ørnen

Mann, Seter, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-298-018

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Telefon, Kontor, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-049

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Stige, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1963-06-01

Bergen sentrum

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104990

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1959-05-02

Hjørnet av Bergen Trygdekasse, Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten men Tornøegården

Lastebil, Personbil, Klokke/ur, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-r-0539

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1958-09-06

Bergen sentrum

Oversiktsbilde, Næringsbygg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119778a