Christian Magnus Falsen

Deres Maiestær, de forenede Rigers naadisgte Dronning!

1800-tallet

Tale ubb-ms-0178-f-21

Kvittering (nota) på blant annet 1 Nordstjernekommandørs kors 7. september 1821.

1821-09-07

1800-tallet, Nordstjerneordenen, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-35

Kvittering Christian Magnus Falsen juli år?

1800-tallet, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-42

Gustaf Lewenhaupt

Kongelige Majestets kammerherre har den ære å underrette Christian Magnus Falsen at den kongelige familien mottar mandag den 23. førstkommende i anledning Hans Majestets Kronprinsens forloving.

1823-06-21

Stortingets deputasjon samles i Stora Galleriet ved Kongens Store Sengekammer.

1800-tallet, Innbydelse

Brev ubb-ms-0178-f-13

Gustaf Lewenhaupt

Kongens Majestets Øverste Kammerherre anmoder den norske Stortingets deputasjon å innfinne seg neste torsdag den 19. juni i Kongen Majestets rom klokken 11.

1823-06-16

Hans Kongelige Majestet mottar Hennes Kongelige Majestet Kronprinsessen.

1800-tallet, Innbydelse, Giftemål

Brev ubb-ms-0178-f-17

Carl Johans confirmation av hans overkrigskommissærstitel.

1818-02-12

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-a-2

Flemming

Invitasjon 30. juni 1823 til Christian Magnus Falsen til gudstjeneste i Slottskirken nestkommende torsdag.

1823-06-30

Samtlige herr riddere skal være kledd i full ordensdrakt.

1800-tallet, Gudstjeneste

Brev ubb-ms-0178-f-09

Middagsinnbydelse til Christian Magnus Falsen fra hans Kongelige Majestet Karl Johan torsdag den 10. juli 1823.

1823-07-10

1800-tallet, Innbydelse, Middagsselskap

Dokument ubb-ms-0178-f-01

Kvittering Christian Magnus Falsen 24. Juli 1821

1821-07-24

1800-tallet, Kvittering, Kommisær

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-41

Frans Julius Fahlman

Brev til Daniel Cormelius Danielssen fra Frans Julius Fahlman

1854-09-26

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-29

Christian Magnus Falsen

Naadigste Fyrstinde! Norges og Sveriges Kronprindsesse!

1800-tallet

Tale ubb-ms-0178-f-20

Frans Julius Fahlman

Brev til Daniel Cormelius Danielssen fra Frans Julius Fahlman

1854-09-26

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-29