Jørgen Grundtvig-Olsen

Kinservigfieldene

1903-05-30

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-go-b-0033

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3228

Knud Knudsen

[Ulvik]

Ulvik

Gård, Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-3568

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger- III

Del av panorama - 3230- I og 3231 - II.

Fjord, Uthus, Helletak, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-3232

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

Sjøbod, Fjord, Hardangerjakt, Fiskegarn

Fotografi ubb-kk-1318-0080

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3235

Knud Knudsen

Parti af Ulvik, Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3222

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Bygd, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1027

Astrid Monssen

Hardangerfjorden

Landskap, Fjell, Fjord, Vann

Fotografi ubb-bs-fol-01797-029-c

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger- II

Del av panorama 3230- I og 3233- III.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3231

Knud Knudsen

Jondal i Hardanger

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1638

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Utsikt mot Grova

Fjell, Naust, Fjord, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2115

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiversted på Terøy i. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtatt av H.S.D, og ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 ble øya kjøpt av private.

Sjøbod, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0097

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardangerfiord

1903-05-30

Hardangerfjord seet mod "Oksen"

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-go-b-0032

Fred Amundsen

Hardangerfjord

Nordkapp-tur i 1911 fotografert av Fred Amundsen, dansk-norsk medisinerstudent

Jente, Bunad, Fjord, Robåt, Oselver, Roing, Hardangerbunad

Fotografi ubb-bs-fol-01327-012d

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3227

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiverstedet Terøy. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtok H.S.D., og Terøy ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 kjøpt av private.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Sjøbod, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0098

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger- II

Del av panorama- 3223- I.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Fjord, Kirke, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-1318-3224

Knud Knudsen

Parti af Ulvik, Hardanger

Gård, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3221

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger.

Bygd, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-3233

Knud Knudsen

Tofjeldet ved Terøen

Handels- og gjestgiveri på Terøy

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Sjøbod, Bolighus, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0099

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

Utsikt mot Grova

Fjell, Sjøbod, Naust, Fjord, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-0078

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Skutevigen

1903-05-30

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-go-b-0030

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiveriet på Terøy. PÅ 1700-tallet Rosendal gods. Fra 1927 overtok H.S.D., og stedet ble anløpssted for selskapets rutebåter. Fra 1939 i privat eie.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Sjøbod, Naust, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0100

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardangerfjorden

1912-08-16

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0579

Atelier K. Knudsen

Biltransport i Hardangerfjorden.

Postkort, Turisme, Skipsdekk, Ferge, Personbil, Drosje

Fotografi ubb-kk-pk-3148

Jørgen Grundtvig-Olsen

ubb-go-b-0032

1903-05-30

Hardangerfjord seet mod "Oksen"

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-go-b-0032

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Gård, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0101

Gustav Emil Mohn

[Laupsa ved Hardangerfjorden]

Kvinne, Jente, Gutt, Feriested, Robåt, Kjole, Barn og mor, Sommerkjole, Barneklær, Matrosdress, Søsken, Landsted, Matroslue, Gravid kvinne

Fotografi ubb-gem-0080

Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Vikøy. På Våga-skjeret ligger butikken som ble drevet av Oddmund Fosso. Oddmund Fosso bygslet skjeret og bygde sjøbu og bolighus.

Vei, Sjøbod, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0085

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger.

Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-3234

Knud Knudsen

Jondal i Hardanger.

Elv, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0031

Knud Knudsen

Ulvik, Hardanger.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3229

Gustav Emil Mohn

[Laupsa ved Hardangerfjorden]

Kvinne, Jente, Naust, Gutt, Feriested, Robåt, Kjole, Barn og mor, Sommerkjole, Barneklær, Færing, Matrosdress, Søsken, Landsted, Matroslue, Gravid kvinne

Fotografi ubb-gem-0069

Knud Knudsen

Parti fra Hammerhaug i Kvindherred

Futegården på Hammarhaug ca.1870

Gård, Fjell, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0282

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1028

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brudefølge, Utne]

Brudefølge, Utne

Oversiktsbilde, Bunad, Fjord, Norske folkedrakter, Hardangerbunad, Brudefølge

Fotografi ubb-lbl-08427

Carl Bjørn Olsen

["Folgefonn"]

"Folgefonn"

Ferge

Fotografi ubb-bs-ok-18284

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

I forgrunnen bygninger som tilhørte handelsmannen Arne Sandven, som begynte sin handelsvirksomhet omkring 1865

Gård, Vei, Sjøbod, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0079

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

Nils Sjursen Skutlaberg (senere Sandven) begynte med landhandlel i Grova i Norheimsund. Han drev dessuten med jaktefrakt mellom Bergen og Norheimsund.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Bolighus, Fjord, Handelsted

Fotografi ubb-kk-1318-0082

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2116

Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Fjell, Bolighus, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0083