Gustav Brosing

ubb-bros-05098

Møhlenpris, puddefjordsbroen, Industrihuset, Bergens Husmorskole,Møhlenprisbakken 12

Gatelys, Bro, Reklame, Industribygning, Husmorskole

Fotografi ubb-bros-05098

Gustav Brosing

Møhlenpris

Bro, Murbolig, Industribygning, Husmorskole

Fotografi ubb-bros-07793

Gustav Brosing

ubb-bros-07818

Bergens Husmorskole,Møhlenprisbakken 12, opprettet i 1914 av Bergen kommune

By- og småsteder, Gatelys, Bro, Industribygning, Husmorskole

Fotografi ubb-bros-07818

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset. Møhlenpris]

1962-07-18

Industrihuset. Møhlenpris

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080461

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Oversiktsbilde, Bro, Brobygging, Fraktefartøy, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080703

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg, Dokken, Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Museum, Boligblokk, Bro, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119836

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1964-08-11

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Bro, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143616

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Møhlenpris.

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Brobygging, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-w-sh-082290

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg Dokken, Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Havn, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119771

Olai Schumann Olsen

[Byggingen av Puddefjordsbroen]

Byggingen av Puddefjordsbroen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bro

Fotografi ubb-so-0342

Olai Schumann Olsen

[Puddefjordsbroen, Industrihuset]

Puddefjordsbroen, Industrihuset

By- og småsteder, Gate, Snø, Bro, Lastebil, Personbil, Murhus, Apotek

Fotografi ubb-so-1047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1962-07-18

Møhlenpris

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080462

Gustav Brosing

Professor Hansteens gate/Welhavens gate

1959-05-10

Industrihuset t.h.

Kvinne, Museum, Boligblokk, Gjerde, Brostein, Tunnel, Industribygning

Fotografi ubb-bros-00438a

Gustav Brosing

ubb-bros-05099

Møhlenpris, Industrihuset, Puddefjordsbroen, Bergens Husmorskole,Møhlenprisbakken 12

Gatelys, Bro, Reklameskilt, Industribygning, Husmorskole

Fotografi ubb-bros-05099

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1960-07-04

Møhlenpris

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009511

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset]

1960-07-04

Industrihuset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009514

Gustav Brosing

[O.J. Brochs gate]

Boligblokk, Gatelys, Personbil, Forretningsgård, Tunnel, Kiosk, Aviskiosk

Fotografi ubb-bros-00438c