Samlinger knyttet til Alværn gård i Sogn

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0551-599
  • ubb-ms-0622

Ole Elias Holck

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 5

1829-09-02

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Manuskript ubb-ms-0199-a-05

J. L. Munthe

Optegnelse over Landskylds Rettighederne af J. L: Munthes eyende Jorde-Gods i Sogn.

1775-08-19

Paa første side oplyses om at min (Munthes) kiære Svoger og Broder Foged Simen Hansen paa mine vegne og i min Fraværelse har paataget sig aarlig at oppebære hans rettigheder. Dat. Alværn 19/8 1775. Manuskriptet endel medtatt. 4°. ...

1700-tallet, Jordegods og jordebøker vedk., Jordegods, Landskyld, Sogn, Eiendomshistorie, Jordskyld

Dokument ubb-ms-0580