Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-335-018

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-276-048

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Inngangsparti, Fjell, Tårn, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-019

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Byggeplass, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Fotografi ubb-il-0009-047b

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Fjell, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-240-013

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Fjell, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-240-012

Ukjent

[Interiør av et rom med to store kjeler]

Fra Dale eller Frøland kraftstasjon

Tank, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-045

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-276-047

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Inngangsparti, Fjell, Tårn, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-335-001

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-276-046

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-335-019

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Bygninger, Rørgate, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-458-005