Olai Schumann Olsen

[Vågen sett fra Elsero]

Vågen sett fra Elsero

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord, Båtforening, Småbåthavn

Fotografi ubb-so-0026