Atelier KK

Bergen - Strandgaten.

By- og småsteder, Postkort, Gatelys, Reklame, Tobakkhandel, Forretningsgård, Markise, Apotek, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2101

Atelier KK

Bergen- Strandgaten.

Ny kopi

By- og småsteder, Postkort, Gate, Gatelys, Forretningsgård, Markise, Apotek, Trikk, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2108

Atelier KK

Bergen - Strandgaten

Bank, By- og småsteder, Postkort, Gate, Gatelys, Reklame, Lastebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Apotek, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-2109

Atelier KK

[Strandgaten 6/8 ca. 1919. Svaneapoteket under bygging]

Strandgaten 6/8 ca. 1919. Svaneapoteket under bygging

Gate, Gjenreising og sanering, Bygninger, Arkitekt, Brostein, Forretningsgård, Ark, Stillas, Apotek, Apoteker, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-191-015