Atelier KK

Bergen - Strandgaten.

By- og småsteder, Postkort, Reklame, Gatelys, Tobakkhandel, Forretningsgård, Markise, Apotek, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2101

Atelier KK

Bergen- Strandgaten.

Ny kopi

By- og småsteder, Postkort, Gate, Gatelys, Forretningsgård, Markise, Apotek, Trikk, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2108

Atelier KK

Bergen - Strandgaten

By- og småsteder, Postkort, Gate, Reklame, Gatelys, Forretningsgård, Trikkeskinner, Lastebil, Apotek, Trikk, Bank

Fotografi ubb-kk-pk-2109

Atelier KK

[Strandgaten 6/8 ca. 1919. Svaneapoteket under bygging]

Strandgaten 6/8 ca. 1919. Svaneapoteket under bygging

Gate, Arkitekt, Bygninger, Brostein, Forretningsgård, Ark, Stillas, Gjenreising og sanering, Apotek, Apoteker, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-191-015