Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Dal, Vei, Vann, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2375

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Vei, Bolighus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08801

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Gård, Vei, Uthus, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-ns-0471

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Førde i Nordfjord og Skei i Jølster

Dal, Vei, Fjell

Fotografi ubb-kk-ns-1046

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-2127-1332

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08804

John Bernhard Rekstad

ubb-jr-147-015

Førde i Sogn og Fjordane.. Gården Berget ved Bergavatnet. Førdesnipa i bakgrunnen.

Oversiktsbilde, Gård, Naust, Torvtak

Fotografi ubb-jr-147-015

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0469

Knud Knudsen

Parti mellem Nedre Vasenden og Førde i Søndfjord

Elv, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1330

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Dal, Vei, Fjell, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2379

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane. Løkjen ved Hundvedbakken.]

Førde i Sogn og Fjordane. Løkjen ved Hundvedbakken.

Oversiktsbilde, Elv, Dal, Bro

Fotografi ubb-jr-147-008

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1920.

1920-05-30

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen melder at hans undersøkelser i Førde trolig blir forsinket grunnet innkalling til militærtjeneste.

Arkeologi, Brev, Sesjon

Brev ubb-ms-1201-320-03

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane. Mot Angedalen.]

Førde i Sogn og Fjordane. Mot Angedalen.

Oversiktsbilde, Elv, Dal

Fotografi ubb-jr-147-026

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Vei, Fjell, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2372

Parti fra Førde, Søndfjord

Landskap, Elv, Gård, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1622-08803

Atelier K. Knudsen

Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde, Postkort, Gård, Bygd

Fotografi ubb-kk-pk-0186

Kr. Hanssen

Fra Førde, Sunnh

Oversiktsbilde, Bygd

Fotografi ubb-bros-05739

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2377

Atelier K. Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde, Postkort, Bygd

Fotografi ubb-kk-pk-0184

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08805

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Veianlegg, Dal, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2378

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Elv, Bro

Fotografi ubb-kk-ns-0470

Ukjent

[Sunnfjord folkehøyskule]

Gruppeportrett, Elev, Folkehøgskoler

Fotografi ubb-il-0014-046d

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord.

Oversiktsbilde, Elv, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-2360

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Vei, Fjell, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2373

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-2127-1333

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gård

Fotografi ubb-kk-1622-09830

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Veianlegg, Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-2370

John Bernhard Rekstad

ubb-jr-147-019

Førde i Sogn og Fjordane. Gården Berget ved Bergavatnet. Førdesnipa i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Gård, Fjell, Hesje

Fotografi ubb-jr-147-019

Ukjent; Knud Knudsen; Axel Lindahl; Thea Nielsen

[Norgesmotiver]

Ulike fotografier fra Vestlandet og Larvik

Landskap

Album ubb-bs-fol-01887

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Landskap, Oversiktsbilde, Gård

Fotografi ubb-kk-1622-09832

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09833

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Mann, Kvinne, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Tregjerde, Karjol, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-1622-08802

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Kirke, Kirker, Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Topografi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Manuskript ubb-ms-0004

Atelier K. Knudsen

Mofossen, Førde i Søndfjord

Huldefossen?

Postkort, Foss

Fotografi ubb-kk-pk-0188

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Førde i Nordfjord og Skei i Jølster

Skog, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-1047

Ralph L. Wilson

Parti fra Førde

"Tur til Vadheim, Sandene, Nordfjord, Grotli, Molde - Brixdal o.s.v sommeren 1922"

Bolighus

Fotografi ubb-wil-n-103

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane.]

Førde i Sogn og Fjordane.

Oversiktsbilde, Bolighus, Bygd

Fotografi ubb-jr-147-004

Knud Knudsen

[Førde]

Oversiktsbilde, Gård, Kulturlandskap, Bolighus, Fjøs

Fotografi ubb-kk-ncx-0483

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord.

By- og småsteder, Elv, Bolighus, Kirke, Bro, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0233

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Postvegen mellom Skei og Førde

Vei, Grind, Karjol, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2371

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde, Elv, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1622-09831

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane. Førdefjorden]

Førde i Sogn og Fjordane. Førdefjorden

Oversiktsbilde, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-jr-147-024

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Gård, Vei, Grind, Karjol, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2374