Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide,Graven i Hardanger

Vei, Naust, Gutt, Hund, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0978

Knud Knudsen

Parti fra Eide, Graven i Hardanger

Gård, Vei, Fjell, Naust, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0406

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Graven i Hardanger.

Vei, Fjord, Rekkverk, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-0041

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Mann, Vei, Fjord, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-0979

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger.

Kaianlegg, Sjøbod, Passasjer, Bygd, Fjord, Robåt, Havnebod, Fjordabåt, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-2127-1032

Catharine Hermine Kølle

'Gravens Fjord og Samlen'

Granvinsfjorden. Signatur: CKølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000437

Knud Knudsen

Parti fra Eide, Graven i Hardanger

Gård, Vei, Fjell, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0405

Knud Knudsen

Eide i Graven

Gård, Vei, Fjell, Bolighus, Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0128

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei, Graven i Hardanger.

Vei, Fjord, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-0042

Knud Knudsen

Parti fra Eide med Udsigt udover Fjorden, Hardanger.

Gård, Vei, Fjell, Bolighus, Fjord, Hesje, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-1318-1773

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Vei, Gutt, Fjord, Rekkverk, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0977

Knud Knudsen

Eide i Graven, Hardanger

Gård, Fjell, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0129

Knud Knudsen

Eide i Hardanger.

Fjell, Bolighus, Bygd, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2282

Knud Knudsen

Parti sf den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Mann, Vei, Naust, Fjord, Robåt, Uthus, Helletak

Fotografi ubb-kk-1318-0980

Knud Knudsen

Dampskibsanløbsstedet ved Eide i Hardanger

Kaianlegg, Fjell, Fjord, Fraktefartøy, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-ns-1780

Knud Knudsen

Eide i Graven, Hardanger.

Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0040

Knud Knudsen

Parti fra Eide med Udsigt udover Fjorden, Hardanger.

Gård, Vei, Fjord, Håndkjerre, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-1772

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Mann, Vei, Fjord, Hund, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-0976

Knud Knudsen

Parti af Eide i Hardanger

Gård, Bygd, Helletak, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1741