Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Allehelgens gate 4]

Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Allehelgens gate 4

Inngangsparti, Bank, Vindu, Gatelys, Arkitekt, Brostein, Arkitekter, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-067