Marcus Selmer

Dramshusen, interiør

Interiør og innredning, Mann, Dress

Fotografi ubb-s-115

Marcus Selmer

Dramshusen, interiør

Interiør og innredning, Mann, Bord, Dress, Bowlerhatt, Flosshatt

Fotografi ubb-s-117

Ukjent

Dramshusen

Sjøbod, Fiskeri-handel, Tørrfisklager

Fotografi ubb-bs-q-00519

Atelier KK

Schøtstue i Dramshusen

Bygninger, Tønne

Fotografi ubb-kk-m-051

Marcus Selmer

Dramshusen

det står "Tyskebryggens Gesseller og Drenge" på fanen

Mann, Dress, Musikkorps, Fane, Bowlerhatt, Flosshatt

Fotografi ubb-s-116

Atelier KK

[Parti fra Bryggen, Bergen]

Parti fra Bryggen, Bergen

Gate, Museum, Vindu, Gatelys, Repslager, Steintrapp, Forretningsgård, Fotospøkelse, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-313-043