Arne Edin

Fra Mehamn

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Brygge, Tørrfisk

Fotografi ubb-bs-fol-01299-025c

Bailli Knudtzon

Fra Mehamn

Landskap, Skip

Fotografi ubb-bs-fol-01299-025b

Sverre W. Monsen

I Mehamn- man delikaterer sig med rekling

Mann, Barn, By- og småsteder, Turisme, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-fol-01299-025d

Hartvig Johannson

Mehamn

Landskap

Fotografi ubb-bs-fol-01299-025a