Atelier KK

Nordre Salhus

Postkort, Bygd, Fabrikk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-2682

Salhus

1955-06-03

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto, Konfeksjonsfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-081202

Alv Sunde; Helge Sunde

[Smedola løea - Salhus. Bygd i 1350 - revet ca 1971]

Smedola løea - Salhus. Bygd i 1350 - revet ca 1971

Løe

Fotografi ubb-bs-ok-06045-010

Ukjent; Helge Sunde

[Salhus]

Salhus

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-06045-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018072

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109317

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Salhus

1908-09-16

Mann, Robåt, Regntøy, Sydvest, Forskning

Fotografi ubb-bs-fol-01040-007b

Norvin Reklamefoto

Grønhaug, Johs

1956-11-22

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-g-0412

Norvin Reklamefoto

[Salhus]

Oversiktsbilde, Flyfoto, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-s-0245

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018087

K. Knudsen & Co.

[Salhusl]

Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nax-0365

Norvin Reklamefoto

[Salhus]

Oversiktsbilde, Flyfoto, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-s-0246

Norvin Reklamefoto

Grønhaug, Johs

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-g-0415

Ukjent; Helge Sunde

[Kaien på Salhus]

Kaien på Salhus

Kaianlegg, Sjøbod, Brygge

Fotografi ubb-bs-ok-06046-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109313

Alv Sunde; Helge Sunde

[Salhus kai]

1945-04-09

Salhus kai

Kaianlegg, Fiskebåt

Fotografi ubb-bs-ok-06046-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018088

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1969-10-02

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203118

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus, oversiktsbilde]

Salhus, oversiktsbilde

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005617

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1955-06-03

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-081199

Ukjent; Helge Sunde

[Wiknes forettning]

Wiknes forettning

Bolighus, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-06045-004

Ukjent; Helge Sunde

[Salhuskaien]

Salhuskaien

Kaianlegg, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06046-002

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Salhus

1908-09-16

Robåt, Sydvest, Forskning

Fotografi ubb-bs-fol-01040-007a

K. Knudsen & Co.

[Salhusl]

Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nax-0365

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018065

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus?]

1966-06-28

Salhus?

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-166640

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109314

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018084

Atelier KK

Parti fra Salhus

Oversiktsbilde, Spinneri, Vik

Fotografi ubb-kk-pk-7011

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109321

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1964-08-11

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143542

Alv Sunde; Helge Sunde

[Salhus]

Salhus

Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-bs-ok-06045-015

Ukjent; Helge Sunde

Parti af Salhus

Oversiktsbilde, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-06045-006

Atelier KK

Salhus

Oversiktsbilde, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-2683

Atelier KK

Parti fra Salhus

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-pk-7088

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018073

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018094

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus fabrikker

1948-10-08

Oversiktsbilde, Fabrikk, Flyfoto, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-013773

Norvin Reklamefoto

Grønhaug, Johs.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-g-0419

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018090

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Salhus

1908-09-16

Mann, Kvinne, Sydvest, Forskning

Fotografi ubb-bs-fol-01040-006d

Fridtjof Tegner

Veien til Salhus sommeren 1920

Mann, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-bs-ok-04222-002

Ukjent; Helge Sunde

Söndre Salhus

Oversiktsbilde, Industribygning

Fotografi ubb-bs-ok-06045-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018075

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018086

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018081

Norvin Reklamefoto

Grønhaug, Johs.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-g-0417

Ukjent; Helge Sunde

[Salhus]

Salhus

Oversiktsbilde, Industribygning

Fotografi ubb-bs-ok-06045-002

Atelier KK

[Salhus, med tekstilfabrikken]

Salhus, med tekstilfabrikken

Bolighus, Bygd, Fabrikk, Tekstilindustri

Fotografi ubb-kk-n-297-044

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109318

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-018098

1961-05-16

Salhus Væverier. Salhus Væverier er i dag industrihotell. Veveriet hadde bjørkeskog på taket.

Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018098

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018083

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Morvik

1969-10-02

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203115

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1969-10-02

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203120

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Salhus

1908-09-16

Mann, Forskning, Vik

Fotografi ubb-bs-fol-01040-006c

[Vervet på Salhus. Bygging av båten "Edmund"]

Vervet på Salhus. Bygging av båten "Edmund"

Sjøsetting

Fotografi ubb-bs-ok-06047

Ukjent; Helge Sunde

Söndre Salhus

Oversiktsbilde, Postkort, Industribygning

Fotografi ubb-bs-ok-06045-014

Atelier KK

Salhus. Kirke.

Arkitekt: Ole Landmark

Postkort, Kirke

Fotografi ubb-kk-pk-2685

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1955-06-03

Oversiktsbilde, Flyfoto, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-081200

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109322

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018100

Ukjent; Helge Sunde

[Salhus]

Salhus

Oversiktsbilde, Bolighus, Industribygning

Fotografi ubb-bs-ok-06045-011

Atelier KK

Søndre Salhus

Postkort, Fabrikk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-2679

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018080

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1955-06-03

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto, Konfeksjonsfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-081201

Atelier KK

Salhus Tricotagefabrik

Postkort, Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-2686

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018103

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109323

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109328

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018078

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1969-10-02

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203119

Atelier KK

Salhus Storåkerviken

Postkort, Bygd

Fotografi ubb-kk-pk-2684

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Fabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109324

Ukjent; Helge Sunde

[Hammer sitt hus på Salhus]

Hammer sitt hus på Salhus

Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06045-001

Ukjent; Helge Sunde

Salhus

Postkort, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06045-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018077

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-w-f-018099

Knud Knudsen

[Salhus]

Sjøbod, Bolighus, Fabrikk, Industribygning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-nbx-0417

Atelier KK

Søndre Salhus

Postkort, Bygd, Fabrikk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-2681

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Tryg ved kai.

1908-09-16

Salhus?

Kaianlegg, Robåt, Kamera, Fotograf, Forskning, Forskningsfartøy

Fotografi ubb-bs-fol-01040-007c

Norvin Reklamefoto

Grønhaug, Johs.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-g-0418

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1955-06-03

Oversiktsbilde, Fabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-081198

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018093

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018085

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1969-10-02

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203122

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-08

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109311

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018089

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus

1963-06-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109319

Atelier KK

Søndre Salhus

Postkort, Fabrikk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-2680

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018101

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Salhus

1908-09-16

Mann, Robåt, Sydvest, Forskning

Fotografi ubb-bs-fol-01040-006a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018079

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018066

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018070

Rogenhofer

Havforskningskurset 1908. Salhus

1908-09-16

Mann, Regntøy, Sydvest, Forskning

Fotografi ubb-bs-fol-01040-006b

Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus fabrikker

1948-10-08

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-013774

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018074

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018082

Ukjent; Helge Sunde

[Salhus]

Salhus

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-06045-013

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus]

1961-05-16

Salhus

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018092