Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Fjell, Bolighus, Fabrikk, Skorstein, Skøyte, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

Laksevåg. Bernt Iversen & Søn

1955-06-10

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-082309

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0277

Widerøe's Flyveselskap A/S

Lasevåg. Bernt Iversen & Søn

1955-06-10

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-082308

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Arbeider, Arbeidsklær, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0273

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0291

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0280

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0290

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg]

1958-09-06

Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119822

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0295

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0287

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Fabrikk, Skøyte, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-007

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0278

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Fabrikk, Skøyte, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-010

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0281

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0296

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0288

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0279

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0293

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Kaianlegg, Jern- og metallvarefabrikk, Blikkenslager, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-i-0324

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0274

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0289

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0286

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Fjell, Bolighus, Fabrikk, Skorstein, Skøyte, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-009

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0275

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0292

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0282

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Kaianlegg, Jern- og metallvarefabrikk, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0326

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg]

1958-09-06

Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119823

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0276

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-i-0294

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Kaianlegg, Jern- og metallvarefabrikk, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0323