Knud Knudsen

Parti ved Vøringfos (Høl) i Hardanger

Høl er den fremste gården i Sysendalen

Fjell, Gård, Byggeskikk, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0107

Knud Knudsen

Parti ved Vøringfos i Hardanger (Høl)

Fjell, Gård, Byggeskikk, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0403