Widerøe's Flyveselskap A/S

Slettestølen, Mjølkråen

1961-05-16

Slettestølen. Til venstre er vegen mot Laberget. I dag er krysset og vegen opp mot Toppe ca. midt på bildet. Det flate murbygget med utoverhellende front er butikken til Toppe som i dag er borte.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018060