John Bernhard Rekstad

Utskilninger i kalkspat og glimmer i skiferen ved Brønnøy 1913 el. 1918

Landskap, Geologi, Stein

Fotografi ubb-jr-180-007

John Bernhard Rekstad

Hulde [?] i kalksten Brønnøy 1913 el. 1918

Landskap, Kaianlegg, Geologi, Tønne, Stein

Fotografi ubb-jr-180-008

Knud Knudsen

Parti fra Brønne, Nordland.

Gård, Bygd, Fjord, Uthus, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1554

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1553

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Gård, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1563

Knud Knudsen

Torghatten fra Brønø, Nordland.

Fjell, Fjord, Robåt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-2745

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd

Fotografi ubb-kk-ns-1642

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Kyst, Nordlandsbåt, Svaberg

Fotografi ubb-kk-ns-1638

Knud Knudsen

Parti fra Nordland

Fjord, Robåt, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-ns-1636

John Bernhard Rekstad

Utskilninger av kalkspat og glimmer efter spalter 1913 el. 1918

Landskap, Geologi, Stein

Fotografi ubb-jr-180-009

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Gård, Tradisjonelle båttyper, Uthus, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-ns-1639

Knud Knudsen

Parti fra Brønø mod N.

Bygd, Fjord, Tradisjonelle båttyper, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-2746

Knud Knudsen

Parti fra Nordland

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-1635

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Naust, Fjord, Robåt, Båtstø, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1562

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd, Fjord, Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1640

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Naust, Fjord, Jekt, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-1556

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1643

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd, Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1641

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Robåt, Uthus, Færing, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1555

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Kaianlegg, Brygge, Robåt, Bakeriutsalg, Båtstø, Kyst, Fiskevær, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-ns-1637