Olaf Andreas Svanøe

Teatergaten - Sydneskleven

Vis a vis Det Gamle Sykehus. Repslager Chr. Brun, Sydneskleiven 8a

Gate, Bolighus, Repslager, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-08097

Gustav Brosing

Ekangersmuget. Til venstre med lykt litt av Sydneskleven 23.

By- og småsteder, Bolighus, Smug, Gasslykt

Fotografi ubb-bros-04226