Håkon Øvrebøe

Skansemyren

Skansemyrsveien 23 og Nordre Skansemyr

Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-16105

Knud Knudsen

[Fløysvingene]

Fløysvingene og gården Nordre Skansemyr.

Landskap, Oversiktsbilde, Vei

Fotografi ubb-kk-ncx-0409

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellsiden]

1961-08-19

Fjellsiden

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139489

Knud Knudsen

Parti af Fløiveien, Bergen

Fløysvingene og gården Nordre Skansemyr

Oversiktsbilde, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-1622-09285

Knud Knudsen

[Fløysvingene & Skansemyren]

Fløysvingene, Skansemyren og løen til gården Nordre Skansemyr

Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3546b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skansemyrveien og Nordre Skansemyren]

1961-08-19

Skansemyrveien og Nordre Skansemyren

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139490

Knud Knudsen

[Fløysvingene & Skansemyren]

Fløysvingene, Skansemyren og løen til gården Nordre Skansemyr

Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3546

Knud Knudsen

[Fløysvingene]

Landskap, Oversiktsbilde, Vei

Fotografi ubb-kk-ncx-0409