Atelier KK

[A/S Vestlandske Stenhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919]

A/S Vestlandske Stenhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919

Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-192-011

Atelier KK

[A/S Vestlandske steinhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919]

A/S Vestlandske steinhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919

Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-192-013

Ant. J. Karlsen

13 August 1905

Folkemengde, Bydekorasjon, Bygninger, Paraply

Fotografi ubb-bros-00867

Atelier KK

[A/S Vestlandske steinhuggeri. Marmor & klebersteinsavdelingen ca. 1919]

A/S Vestlandske steinhuggeri. Marmor & klebersteinsavdelingen ca. 1919

Arbeider, Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-192-012