Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1958-09-06

Oversiktsbilde, Næringsbygg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119842

Ukjent

[Festningskaien / Bontelabo]

Folkemengde, Kaianlegg, Gatelys

Fotografi ubb-bs-ok-05178