Ralph L. Wilson

Parti fra Alvøen

Oversiktsbilde, Bolighus, Fabrikk

Fotografi ubb-wil-p-053

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-078550

1954-08-21

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078550

Ralph L. Wilson

Fasmers have og husser på Alvøen

Fotografi ubb-wil-b-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078473

Ralph L. Wilson

Fasmers have og huser, Alvøen

Alvøen hovedgård ble bygget av kjøpmann Hendrich J. Fasmer som lyststed i 1797. men han bodde der fast fra 1808. Kilde: Bergen Byleksikon

Stakittgjerde, Lyststed, Lysthus

Fotografi ubb-bros-05807