Bergen Nordnæsgaden

Barn, Kvinne, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Murhus

Fotografi ubb-bros-04997

Marcus Selmer

Kjøregreier i Norge

Henrik Ibsen bodde her da han kom til Bergen i 1851.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gatelys, Skomaker, Allmenning, Karjol

Fotografi ubb-s-046

Marcus Selmer

Sontums Hotel

Henrik Ibsen bodde her da han kom til Bergen i 1851.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gatelys, Skomaker, Allmenning, Karjol

Fotografi ubb-kk-m-115