Atelier KK

ubb-kk-n-306-129

9 personbiler oppstilt utenfor Automobilkompaniet, Nygårdsgaten 13. I bakgrunnen Nygård skole

Mann, Skole, Lastebil, Personbil, Bilforretning, Bensinstasjon, Automobilforretninger og rekvisita, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-306-129

Atelier KK

[Automobilkompaniet, Nygårdsgaten]

Gate, Vindu, Gutt, Sykkel, Balkong, Reklameskilt, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-331-002