Atelier KK

Hardanger - Vik, i Eidfjord.

Oversiktsbilde, Postkort, Gård, Naust, Bygd

Fotografi ubb-kk-pk-3121

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger.

Gård, Vei, Naust, Fjord, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-1719

Atelier KK

Vik i Eidfjord

Postkort, Fiskebåt, Bygd, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-1946

Knud Knudsen

Parti af Vik, Eidfjord i Hardanger.

Gård, Fjell, Bolighus, Naust, Bygd, Robåt, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-1713

Knud Knudsen

Vik i Eidfjord i Hardanger.

Vei, Bygd, Fjord, Havnebod, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-1721

Knud Knudsen

Vik i Eidfjord, Hardanger- III.

Del av panorama - 3194- I og 3195- II.

Gård, Fjell, Fjord, Brygge, Havnebod, Yacht

Fotografi ubb-kk-nd-0569

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger

Gård, Fruktdyrking, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1763

Knud Knudsen

Vik i Eidfjord, Hardanger

Hest, Sjøbod, Naust, Vik

Fotografi ubb-kk-ncx-0399

Knud Knudsen

Vik i Eidfjord, Hardanger- III.

Del av panorama - 3194- I og 3195- II.

Gård, Fjell, Fjord, Brygge, Havnebod, Yacht

Fotografi ubb-kk-1318-3196

Knud Knudsen

Parti af Vik, Eidfjord i Hardanger.

Bolighus, Naust, Fjord, Brygge, Robåt, Tømmer, Uthus, Trematerialer

Fotografi ubb-kk-1318-1715

Knud Knudsen

Parti fra Eidfjord i Hardanger

Heggjagarden var både gjestgiversted og landhandel

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Bolighus, Fjord, Uthus, Fraktefartøy, Steingjerde, Landhandel

Fotografi ubb-kk-ns-0382

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger

Gård, Fjell, Sjøbod, Naust, Bygd, Fjord, Brygge, Robåt

Fotografi ubb-kk-ns-0384

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger.

Bolighus, Naust, Fjord, Robåt, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-1718

Knud Knudsen

Parti af Vik, Eidfjord i Hardanger.

Hage, Bolighus, Uthus, Tregjerde, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1714

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger

Gård, Bygd, Kirke, Tregjerde, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-1762

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger.

Fjell, Fjord, Strand

Fotografi ubb-kk-1318-1717

Knud Knudsen

Parti fra Vik, Eidfjord i Hardanger

Gård, Sjøbod, Naust, Bygd, Fjord, Brygge, Robåt, Helletak

Fotografi ubb-kk-ns-1760

Atelier KK

Vik i Eidfjord

Postkort, Kaianlegg, Fiskebåt, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-1945

Knud Knudsen

Parti af Vik, Eidfjord i Hardanger.

Kaianlegg, Bolighus, Naust, Fjord, Brygge, Robåt, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-1716

Vik i Eidsfjord, Hardanger

Gård, Fjell, Sjøbod, Naust, Bygd, Fjord, Brygge, Robåt, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0094

Atelier KK

Vik, Eidfjord

Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Robåt, Fjordabåt, Vik

Fotografi ubb-kk-pk-2748

Knud Knudsen

Vik i Eidfjord, Hardanger

Gård, Fjell, Bolighus, Brygge, Dampskip

Fotografi ubb-kk-1318-3197