Samlinger knyttet til Romsdal

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-B
  • ubb-ms-0777-C
  • ubb-ms-0777-I
  • ubb-ms-0777-K
  • ubb-ms-0777-M
  • ubb-ms-0777-O

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Påskrift på baksiden: "Sylt i Tresfjorden, Romsdalen". Trolig malt 1851. Det eneste kjente oljemaleriet av Catharine Kølle.

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000491

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indberetning til Directionen for Bergens Museum fra Stiftamtmand Christie og Toldkasserer Christie om en af dem i Sommeren 1847 foretagen Reise til Romsdal og de Trondjemske Amter 1

1847

Maskinskrevet avskrift vedlagt 1987.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-01