Atelier KK

[Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset]

Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset

Gate, Tre, Park, Villa, Brostein, Trikkeskinner, Veislynge

Fotografi ubb-kk-n-257-067

Atelier KK

[Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset]

Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset

Gate, Tre, Gatelys, Park, Villa, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-n-257-068