Gustav Brosing

Laksevåg

"Gamle" Kleivdal fabrikker

By- og småsteder, Fabrikk

Fotografi ubb-bros-01816

Gustav Brosing

Laksevåg, Kleivdalfabrikken

Oversiktsbilde, Lærfabrikk

Fotografi ubb-bros-01654

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Kleivdal fabrikker bombet 04.10.1944 og bygget opp igjen etter krigen.

Gjenreising og sanering, Fabrikk, Nybygg

Fotografi ubb-bros-01662

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kleivdal Lærfabrikk]

Kleivdal Lærfabrikk

Bolighus, Lærfabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005044

Gustav Brosing

Laksevåg, "Gamle" Kleivdal fabrikker

Fabrikk

Fotografi ubb-bros-01918

Widerøe's Flyveselskap A/S

Kleivdal Lærfabrikk

Oversiktsbilde, Lærfabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005045