Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-132

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-131

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate, Hestekjøretøy, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-ut-0649

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0161

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0162

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0651

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-ut-0647

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-133

Atelier KK

Bay of Naples

By- og småsteder, Skip, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0653

Atelier KK

Naples

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0163

Atelier KK

Bay of Naples

By- og småsteder, Skip, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0648

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0160

Atelier KK

Naples, Vesuvius

Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0650

Atelier KK

Pomeii, Naples

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0654

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0784

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0164

Atelier KK

Bay of Naples

By- og småsteder, Skip, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0652

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0380

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0379

Atelier KK

Naples

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0782

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-134