[Løveapotheket, Holbergsallmenningen. Mikkel Ebbesvik, kolonial, Strandgaten 96]

Løveapotheket, Holbergsallmenningen. Mikkel Ebbesvik, kolonial, Strandgaten 96

By- og småsteder, Butikk, Brostein, Personbil, Håndkjerre, Allmenning, Postkasse, Kolonialforretning, Apotek

Fotografi ubb-kk-n-315-025