Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-05-16

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018121

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Sørfjorden med Horvikhavn i bakgrunnen.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053054

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hordvik, Åsane

1961-05-16

Hordvik med Steinesø i bakgrunnen til venstre

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018104

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053034

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053027

Widerøe's Flyveselskap A/S

Horvik, Åsane

1961-08-23

Tellevik. "Raudahuset", det vesle huset midt på bildet, ble flyttet fra Ytre Sogn til Tellevik på slutten av 1800-tallet. Huset er nå lagret på museet i Salhus.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053031

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-05-16

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018109

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik, Åsane]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053023

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvikhavn i Hordvik]

1965-07-13

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152500

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053033

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053025

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tellevik]

1969-10-02

Tellevik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203125

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053032

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-05-16

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018108

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053028

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053026

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-06-26

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-032042

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-05-16

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018123

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-06-26

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-032041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053035

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053060

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-06-26

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-032039

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordvik]

1961-08-23

Hordvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053030

Ralph L. Wilson

Vindenes 1948. Børge med ørret i Hordvik.

Mann, Fisk, Fiske, Hverdagsklær, Sixpence

Fotografi ubb-wil-o-277