Knud Knudsen

Parti af Norangdalen mod Fibelstadhaugen.

Dal, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3106

Knud Knudsen

Skydset, Fibelstadhaugen, Nebbedalen, Søndmør.

Kvinne, Jente, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Uthus, Hverdagsklær, Smie, Karjol, Hotellbestyrer

Fotografi ubb-kk-1318-3103

Knud Knudsen

Fibelstadnebben i Nebbedalen, Søndmøre

Mann, Elv, Fjell, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-2127-1716

Knud Knudsen

Fibelstadhaugen i Nebbedalen, Søndmør

Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Fjell, Uthus, Karjol, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0282

Knud Knudsen

[Fibelstadnebben i Nebbedalen, Søndmøre]

Mann, Elv, Fjell, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ncx-0306

Knud Knudsen

[Fibelstadnebben i Nebbedalen, Søndmøre]

Mann, Elv, Fjell, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ncx-0305

Knud Knudsen

Parti fra Haugen i Nebbedalen, Søndmør

Landskap, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy, Uthus

Fotografi ubb-kk-nd-0282

Knud Knudsen

Norangdalen fra Fibelstadhaugen.

Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-3104