Gustav Brosing

Markeveien - Muralmenningen

By- og småsteder, Gate, Boligblokk, Butikk, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner, Murhus

Fotografi ubb-bros-01862

Knud Knudsen

[Muralmenningen /Store Markevei]

By- og småsteder, Jente, Gasslykt, Kurv, Fotospøkelse, Vannpumpe, Bokbinderi

Fotografi ubb-kk-1318-3523

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Forberedelse til Prinds Oscars Modtagelse).

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Bydekorasjon, Gate, Klokke/ur, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ns-1089

Ukjent

[Klosteret]

Klosteret

Gate, Bolighus

Fotografi ubb-bros-02235

Knoop

[Folkemengde på Murallmeningen]

Folkemengde på Murallmeningen

Folkemengde, By- og småsteder, Allmenning

Fotografi ubb-knoop-350

Ukjent

[Murallmenningen]

Murallmenningen

Tre, Allmenning, Metallgjerde

Fotografi ubb-bros-03132

Knud Knudsen

Muralmendingen i 1865

Oversiktsbilde, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-100

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

Mann, Gate, Butikk, Pelsvareforretning, Skinn og lærhandel

Fotografi ubb-kk-ns-1200

Ukjent

Gadebilleder fra Bergen

Murallmenningen

Mann, Kvinne, Handel, Allmenning, Kipe, Melkespann

Fotografi ubb-bs-ok-19720

Knud Knudsen

Markeveien fra Muralmendingen (i 70 aarene)

Jente, Bolighus, Gatelys, Butikk, Kurv, Allmenning, Fotospøkelse, Vannpumpe, Bokbinderi

Fotografi ubb-kk-m-057

Knud Knudsen

[Hjørne av Strandgaten og Muralmenningen]

Hest, Gate, Hestekjøretøy, Gatelys, Butikk, Brostein

Fotografi ubb-kk-nbx-0169

Knud Knudsen

[Murallmeningen]

Sjøbod, Snø, Vinter, Seilskip, Seil, Fløttmannstasjon

Fotografi ubb-kk-nsx-0217

Knud Knudsen

[Muralmindingen i Bergen]

Sett ovenfra.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gatelys, Havn, Brostein, Allmenning, Vedstabel

Fotografi ubb-kk-nsx-0538

Ukjent

Gadebilleder fra Bergen.

Murallmenningen

By- og småsteder, Brostein, Allmenning, Aviskiosk

Fotografi ubb-bs-ok-19730

Herman Dahl

Muralmenningen mot Dræggen

Oversiktsbilde, Bolighus, Allmenning

Fotografi ubb-bs-ok-03608g

Ukjent

[Murallmenningen]

Murallmenningen

Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Robåt

Fotografi ubb-bros-04553

Ukjent

[Muren]

Muren

By- og småsteder, Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-11956

Knud Knudsen

Muren

Hestekjerre, Kaianlegg, Seilskip, Brostein, Fraktefartøy, Allmenning, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-m-101

Ukjent

[Eksplosjonsulykken 20.april]

1944-05-20

Eksplosjonsulykken 20.april

Brann, Møbler

Fotografi ubb-bs-ok-01488-004

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørne av Strandgaten og Murallmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Gate, Gatelys, Brostein, Murhus, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-nbx-0322

Knud Knudsen

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørnet av Strandgaten og Muralmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Folkemengde, Flagg, Gate, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-nbx-0310

Knud Knudsen

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørnet av Strandgaten og Muralmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Gate, Paraply, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-nbx-0324

Knud Knudsen

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørne av Strandgaten og Murallmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Gate, Gatelys, Paraply, Barnevogn, Brostein, Murhus, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-nbx-0323

Gustav Brosing

St. Hansstredet.

St. Hansstredet. Fra venstre nr. 5, så følger Mitzellsmuget, deretter 3 - 1 og hjørnehus til Muralmenningen.

By- og småsteder, Bolighus, Gutt, Trehusbebyggelse by, Smug

Fotografi ubb-bros-04952

Knud Knudsen

[Hjørne av Strandgaten og Murallmenningen]

Gate, Hestekjøretøy, Gatelys, Folkeliv, Trehusbebyggelse by, Brostein, Murhus

Fotografi ubb-kk-nbx-0171

Ukjent

Torget "Mur-alminding" i Bergen

Kloster

Grafikk ubb-bs-q-00008

Ukjent

[Klostergaten]

Klostergaten

Gate

Fotografi ubb-bros-00783

Knud Knudsen

Muralmindingen i Bergen

Sett ovenfra.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gatelys, Havn, Brostein, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0001

Knud Knudsen

[Hjørne av Strandgaten og Murallmenningen]

Hjørne av Strandgaten mot Murallmenningen.

Gate, Gatelys, Butikk, Folkeliv, Trehusbebyggelse by, Brostein, Murhus

Fotografi ubb-kk-nbx-0168