Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Vei, Fjell, Naust, Fjord, Hesje, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0861

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Hest, Kaianlegg, Fjell, Fjord, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0863

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Gård, Fjell, Bolighus, Naust, Fjord, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0862