Leif Larsen

[Allis og Egil Larsen]

Fra Kolstien / Strimmelen mot Landåstorget

Oversiktsbilde, Boligblokk, Ektepar, Drabantby

Fotografi ubb-bs-ok-20495