Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-017

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-048

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad (Vossebanen)

Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0955

Atelier KK

[Oversiktsbilde av Dale]

1928-11-12

Oversiktsbilde av Dale

Elv, Vei, Fjell, Bolighus, Bygd, Bro, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-311-056

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-001

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Dale Fabrikker

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-050

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-019

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad (vossebanen)

Fjord, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0956

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-003

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-037

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad.

Fjord, Jernbane, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2621

Enoch Djupdræt

[Tunnellen mellom Dale og Storefossen]

Tunnellen mellom Dale og Storefossen

Vei, Fjell, Tunnel

Fotografi ubb-dju-nx-0003

Knud Knudsen

Parti af Veien i Bergsdalen

Fotografi ubb-kk-2127-2112

Atelier KK

[Boligfelt, Dale]

1928-11-12

Boligfelt, Dale

Hage, Vei, Bolighus, Tog, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-311-060

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-016

Knud Knudsen

Tunelstenen mellem Stanghelle og Dale. (Vossebanen)

Fjell, Fjord, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Fotografi ubb-kk-1622-08175

Atelier K. Knudsen; Atelier KK

Dale Fabrikker

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-0621

Knud Knudsen

[Parti af Dale]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Elv, Industribygning

Fotografi ubb-kk-ndx-0258

Knud Knudsen

Tunelstenen mellem Stanghelle og Dale.

Fjell, Fjord, Tunnel, Telegrafstolpe, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2609

Ukjent

Spinderum

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-058

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-018

Enoch Djupdræt

[Fra Dale]

Fra Dale

By- og småsteder

Fotografi ubb-dju-nx-0039

Ukjent

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-054

Atelier KK

[Boligfelt, Dale]

1928-11-12

Boligfelt, Dale

Hage, Vei, Bolighus, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-311-061

Herman Dahl

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Visittkortfotografi, Barn og far, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0132

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-015

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-022

Knud Knudsen

Tunnelstenen mellem Sanghelle og Dale (Vossebanen)

Mann, Fjord, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Telegrafstolpe, Vossebanen, Dresin

Fotografi ubb-kk-2127-0950

Knud Knudsen

Parti af Veien i Bergsdalen

Fotografi ubb-kk-2127-2114

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale (Vossebanen)

Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0953

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-005

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad. (Vossebanen)

Fjell, Fjord, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Fotografi ubb-kk-1622-08179

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-031

Atelier K. Knudsen; Atelier KK

Dale Fabrikker

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-0622

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-008

Atelier KK

[Dale]

Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-413-122

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-038

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-044

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-035

Knud Knudsen

Tunnelstenen mellem Stanghelle og Dale (Vossebanen)

Mann, Fjord, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0951

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-023

Knud Knudsen

Tunnelstenen mellem Stanghelle og Dale (Vossebanen)

Jernbane, Vann, Tunnel, Jernbaneskinner, Telegrafstolpe, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0952

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-032

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-028

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad.

Fjord, Jernbane, Tunnel, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2620

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale (Vossebanen)

Jernbane, Stige, Jernbaneskinner, Vossebanen, Skjæring

Fotografi ubb-kk-2127-0954

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-024

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-051

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale.

Jernbanebro, Telegrafstolpe, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2607

Knud Knudsen

Tunnelstenen mellem Stanghelle og Dale. (Vossebanen).

Fjell, Fjord, Tunnel, Jernbaneskinner, Telegrafstolpe, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Fotografi ubb-kk-1622-08174

Knud Knudsen

[Fabrikk på Dale]

Gruppeportrett, Fabrikk, Arbeider

Fotografi ubb-kk-2127-2208-pal

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-002

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-027

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-009

Herman Dahl

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Kvinne, Gruppeportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0134

Enoch Djupdræt

[Dale]

Dale

By- og småsteder

Fotografi ubb-dju-nx-0040

Knud Knudsen

Parti af Dale

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-2127-2109

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-049

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale, Vossebanen.

Fjell, Stige, Jernbaneskinner, Vossebanen, Halvtunnel, Jernbaneanlegg

Fotografi ubb-kk-1622-08177

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-012

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-047

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale.

Mann, Hverdagsklær, Telegrafstolpe, Vossebanen, Dresin

Fotografi ubb-kk-1318-2611

Enoch Djupdræt

[Dale i Bruvik]

Dale i Bruvik

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-dju-p-0660

Knud Knudsen

Parti af Veien i Bergsdalen

Fotografi ubb-kk-2127-2115

Ukjent

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Fabrikk

Fotografi ubb-bs-ok-05308

Atelier KK

[Fra utbyggingen av Dale kraftverk ca. 1925]

Fra utbyggingen av Dale kraftverk ca. 1925

Elv, Fjell, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-006

Atelier KK

[Repro, viser Storefossen, Daleanlegget ca. 1925]

Repro, viser Storefossen, Daleanlegget ca. 1925

Fjell, Foss, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-276-004

Parti fra Dale

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Elv, Fabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-kk-1622-09731

Enoch Djupdræt

Dale i Bruvik

By- og småsteder, Gate, Bolighus

Fotografi ubb-dju-p-0657

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad.

Fjord, Jernbane, Tunnel, Telegrafstolpe, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2619

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale.

Jernbaneskinner, Telegrafstolpe, Vossebanen, Skjæring

Fotografi ubb-kk-1318-2610

Atelier K. Knudsen; Atelier KK

Dale Fabrikker

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-0620

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-010

Enoch Djupdræt

[Dale i Bruvik]

Dale i Bruvik

By- og småsteder, Bolighus, Boligblokk, Boligfelt

Fotografi ubb-dju-nx-0601

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-036

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-045

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-034

Ukjent

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-059

Atelier KK

[Høyspentmast, Dale]

1928-11-12

Høyspentmast, Dale

Tre, Fjell, Bygd, Høyspentmast

Fotografi ubb-kk-n-311-057

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-013

Knud Knudsen

Parti fra Dale

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1622-09730

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-043

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-040

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-004

Knud Knudsen

Parti af Veien i Bergsdalen

Vei, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-2111

Knud Knudsen

[Parti mellem Stanghelle og Dale (Vossebanen)]

Jernbane, Stige, Jernbaneskinner, Vossebanen, Skjæring

Fotografi ubb-kk-ndx-0169

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-039

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale.

Naust, Fjord, Robåt, Uthus, Jernbanebro, Telegrafstolpe, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2608

Enoch Djupdræt

[Dale stasjon]

Dale stasjon

Jernbanestasjon, Aviskiosk, Stasjonsmester, Perrong

Fotografi ubb-dju-p-0312

Ukjent

Væverum

Dale Fabrikker

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-056

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale.

Fjell, Uthus, Telegrafstolpe, Vossebanen, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-2612

Ukjent

Karderum

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-057

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad. (Vossebanen)

Fjell, Fjord, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Fotografi ubb-kk-1622-08178

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-041

Enoch Djupdræt

Dale i Bruvik

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-dju-p-0658

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-414-007

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-033

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-025

Atelier KK

[Dale Fabrikker]

Fabrikkhall, Fabrikk, Trikotasjefabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-414-042

Ukjent

Dale Kraftanlegg

Dale kraftstasjon. Bygget stod ferdig i 1927 i nyklassissistisk stil. Arkitekt var bergensarkitekten Arent Greve.

Kraftstasjon

Fotografi ubb-bs-ok-16380