Atelier KK

[Interiør loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvgjenstander]

1924-10-21

Interiør loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvgjenstander

Kvinne, Kvinner i arbeid, Guldsmed- & juvelerforretninger, Bord, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-052a

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

Skolen heter Arentz & Myhres skole

By- og småsteder, Gate, Gullsmed- og Juvelforretning, Skole, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-406-001

Atelier KK

[Interiør loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvgjenstander]

1924-10-21

Interiør loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvgjenstander

Kvinne, Kvinner i arbeid, Guldsmed- & juvelerforretninger, Bord, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-052a

Atelier KK

[Interiør fra verksted, Theodor Olsens eftf.]

Interiør fra verksted, Theodor Olsens eftf.

Guldsmed- & juvelerforretninger, Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Dreiebenk

Fotografi ubb-kk-n-274-062a

Atelier KK

[Interiør. Kontor. 5 kvinner i arbeid]

1924-10-21

Interiør. Kontor. 5 kvinner i arbeid

Kvinne, Kvinner i arbeid, Guldsmed- & juvelerforretninger, Telefon, Kontor, Veggur, Skrivebord, Metalvarefabrikker, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-055

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Mange menn i arbeid]

1924-10-21

Interiør. Verksted. Mange menn i arbeid

Guldsmed- & juvelerforretninger, Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-057a

Atelier KK

[Inventar av loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvtøy]

1924-10-21

Inventar av loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvtøy

Kvinne, Kvinner i arbeid, Guldsmed- & juvelerforretninger, Bord, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-052

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

Skolen heter Arentz & Myhres skole

By- og småsteder, Gate, Gullsmed- og Juvelforretning, Skole, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-406-002