Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

1759-12-12

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-b-024-03

Indkomne Brever m. m. 1770 – 1798

1798-01-13

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-112-a-023

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1859-10-07

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-04

Regnskapsbilag

1847-04-20

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-020-04

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-061

Avtale

Gjenpart

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fullmakt

Manuskript ubb-ms-0230-b-44-b-02

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1796-08-12

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-001-011-d

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1805-12-30

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-094

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 6

Fol. 48 beskrevne blade. B.

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Manuskript ubb-ms-0550-c

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1855-07-21

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-055

Regnskapsbilag

1842-01-22

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-140-01

Regnskapsbilag

1835-12-31

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-047

August von Kotzebue; Bang

Den lige Vei er den Bedste, lystspil i 1 Act af Kotzebue

Teaterplakat 24. juni 1830

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Lystspill, Teaterplakater, Dansk skuespill, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1830-12

Regnskapsbilag

1842-10-24

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-148

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-162

Innkomne brev 1605-1699

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-17

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 165

1902

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Manuskript ubb-ms-0550-d-h-10

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1894-06-08

Forhandlinger i Odelsthinget (#75).

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-012

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1796-11-07

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-001-006

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen. m. m. 6

1906-02-10

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-03

Innkomne brev 1605-1699

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-02

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-044-12

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 135

1901-12-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Manuskript ubb-ms-0550-d-f-07

Den Nationale Scene

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 35

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Manuskript ubb-ms-0748-b-32

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-039

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-64-2

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-04-02

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-11

Dokumenter 1800 - 1870

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-087

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-41

Alfred Pedersen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 9

1901-02-12

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-01

Andreas Martin Hansen

Kvittering fra A.M. Hansen til Daniel Cornelius Danielssen

1851-04-29

Angående undervisning av Danielssens sønn

Skolevesen

Brev ubb-ms-2083-b-2-07

Diverse (Regnskabsbilag m. m. )

1854-01-10

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Manuskript ubb-ms-0167-10-116-01-141

August von Kotzebue; Holbein

En Epilog, fremsiges af Jomfru Olsen

Teaterplakat 12. februar 1830

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Teaterplakater, Dansk skuespill, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1830-08

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Uttog av Wivets fortale.

1772

Danmark, Historie, 1700-tallet, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-06

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-090-a

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1842-12-18

Kvittering

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver, Kvittering

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-155

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1798-10-25

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-018

Werner Hosewinckel Christie

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 3.

1847-06-15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0203-c-3

Fortegnelse over Snekkerlaugets Mesteres Arbeidskraft [Svende og Drenge] ca. 1842-1866.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Manuskript ubb-ms-0167-14-010

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 4.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0203-d-04

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-078

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1801-1839

1825-11-22

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-a-25

Dokumenter 1800 - 1870

1843-11-29

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget, Dom

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-148

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-05

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-06

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-09

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-90-2

Adam Oehlenschläger

Fostbrødrene, Tragedie i 5 Acter af Oehlenschläger

Teaterplakat 23. januar 1831

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Tragedie

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1831-03

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-008

Innkomne brev 1605-1699

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-12

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1816-09-18

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-302

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-044-08

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

1752-10-25

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-b-007

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1822-10-02

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-045

Regnskapsbilag

1865-03-28

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-061

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1804-07-16

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-080

Dokumenter 1800 - 1870

1834-09-10

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-039

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Extract af Bager-Laugets Artikler og Privilegium for Bager-Lauget i Bergen.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-012-01

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1796-07-25

Regnskap fra 15. juli 1792 til samme datum 1794

Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-023

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskab over Bidrag indbetalt til Laugskassen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-02-02

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1801-1839

1818-05-08

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-a-10

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-01

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 12

1907-09-13

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Manuskript ubb-ms-0748-b-09

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

1749-03-08

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-a-050-b

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-69

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-b-030-02

August von Kotzebue

En Epilog

Teaterplakat 8. juli 1829

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Lystspill, Teaterplakater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1829-03

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

Brevet er uten årstall

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-10-102

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1804-01-01

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-088

I.C. Dahl

Inbydelse til Restauration af den gamle kongehal i Bergen.

1841-12-26

Innbydelse sendt ut av I.C. Dahl i anledning innsamling av midler til restaurering av Håkonshallen. Manuskriptet inneholder både trykk og håndskrift. Dokumentet inneholder et påmeldingsskjema hvor deltakere har fylt inn navn og ønsket bidrag. Opprinnelig ...

1800-tallet, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-10

Indkomne Brever m. m. 1770 – 1798

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-112-a-097-a

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1796-01-15

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-001-035

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-002-040-b

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-044-05

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1805-06-11

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-129

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-a-038-c

Diverse (Regnskabsbilag m. m. )

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Manuskript ubb-ms-0167-10-116-01-078

Diverse brev og trykksaker m. m vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex B. Grieg: 119

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1700-tallet, Kulturliv

Manuskript ubb-ms-0527-b-1-g-11

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-133

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1869-06-14

Direktionen bekjendt

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-04-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-86-5

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 210

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Manuskript ubb-ms-0550-d-m-27

Dokumenter 1800 - 1870

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-116

Anton Bjelke

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 234

1901

Anton Bjelke er ikke nevnt i boken om Harmonien fra 1945- trolig er denne kontrakten oversett

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Manuskript ubb-ms-0550-d-o-04

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-64-4

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-01-30

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-19-c

Diverse (Regnskabsbilag m. m. )

1823-12-28

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Manuskript ubb-ms-0167-10-116-01-073

Diverse brev og trykksaker m. m vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex B. Grieg: 111

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1700-tallet, Kulturliv

Manuskript ubb-ms-0527-b-1-g-03

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1866-07-18

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-257

Otto Buschmann

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 59

1901-10-01

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-51

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1831-07-29

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-134

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-06

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-38-03

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1830-09-07

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-120

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-052-a

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-02

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-015

The Red Army en fanzine for og av Brann-supportere

Årg. 3, Nr. 6

Sportsklubben Brann, Fotball, Fotballsupporter

Hefte ubb-ekst-redarmy-1994-06

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-a-086