1306, 20. februar. Norheim (kvam, Hordaland)

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.

Skifter

Diplom ubb-diplom-0003