John Bernhard Rekstad

[Oppover dalen ved Fresviksetra mot Fresvikbreen]

Oppover dalen ved Fresviksetra mot Fresvikbreen

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-110-001

John Bernhard Rekstad

[Nerover Fresvikdalen fra vegen nerenfor Enji, Fresvik]

Nerover Fresvikdalen fra vegen nerenfor Enji, Fresvik

Landskap

Fotografi ubb-jr-110-002

John Bernhard Rekstad

[Fresvik, Hovsfjell]

Fresvik, Hovsfjell

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Hesje

Fotografi ubb-jr-110-007