Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Vikøy. På Våga-skjeret ligger butikken som ble drevet av Oddmund Fosso. Oddmund Fosso bygslet skjeret og bygde sjøbu og bolighus.

Vei, Sjøbod, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0085