Atelier KK

[Bolighus, Eikebakken på Hellen]

Bolighus, Eikebakken på Hellen

Vindu, Vei, Fjell, Bolighus, Valmtak, Steinmur, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-278-013

Olai Schumann Olsen

[Ved Hellen]

Ved Hellen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bolighus, Fjord

Fotografi ubb-so-0247

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1962-07-18

Hellen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080499

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1958-09-06

Hellen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119820

Atelier KK

[Bolighus på Hellen]

Bolighus på Hellen

Oversiktsbilde, Fjell, Bolighus

Fotografi ubb-kk-n-278-011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1958-09-06

Hellen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119818

Ukjent

[Garnisonfest i spisebarakken på Hellen]

1940-03-30

Garnisonfest i spisebarakken på Hellen

Fest, Festmiddag

Fotografi ubb-ohk-025-064

Atelier KK

[Boligområde på Solbakken]

Boligområde på Solbakken

Bolighus, Balkong, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-255-043a

Atelier KK

[Bolighus,Solbakken]

Bolighus,Solbakken

Inngangsparti, Bolighus, Balkong, Ark, Arkvindu

Fotografi ubb-kk-n-255-041

Atelier KK

[Bolighus på Solbakken]

Bolighus på Solbakken

Inngangsparti, Bolighus, Balkong, Uthus, Ark, Arkvindu

Fotografi ubb-kk-n-255-045

Olai Schumann Olsen

[Hellen]

Hellen

Naust, Fjord, Brygge, Robåt, Kyst

Fotografi ubb-so-0244

Olai Schumann Olsen

[Hellen]

Hellen

Naust, Brygge, Kyst

Fotografi ubb-so-0245

Atelier KK

[Bolighus på Solbakken, Hellen]

Bolighus på Solbakken, Hellen

Vindu, Bolighus, Balkong, Ark, Karnapp

Fotografi ubb-kk-n-278-012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1958-09-06

Hellen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119819

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helleveien]

1964-08-11

Helleveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143626

Atelier KK

Bergen - Utsigt fra Hellen.

Oversiktsbilde, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-0929

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hellen

1964-08-11

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143638