Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Horningdalen

Elv, Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-1722

Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Horningdalen

Elv, Fjell

Fotografi ubb-kk-nd-1722