John Bernhard Rekstad

Morænen ved Finneide set fra Fauske 1911

Finneide sett frå Fauske

Landskap, Vei, Naust, Brygge

Fotografi ubb-jr-216-013